Każda aktywna osoba lub sportowiec wcześniej czy później musi się zmierzyć z problemem jaki stanowi uraz, przeciążenie czy utrata funkcji.

Wtedy pojawiają się pytania: Gdzie powinienem się udać? Do kogo? Jakiego specjalisty?

Najprostsza odpowiedz brzmi do specjalisty, który będzie mógł zdiagnozować co się stało.

Fizjoterapeuta, Osteopata, lekarz specjalista, kogo wybrać w pierwszej kolejności?

Odpowiedź nie zawsze jest jednoznaczna. Poniżej postaram się rozjaśnić wątpliwości i zdefiniować czym równią się diagnozy specjalistów.

Najczęściej u sportowców i osób aktywnych stwierdza się utratę danej funkcji (zakres ruchu, zmiana napięcia mięśniowego, opór tkanek miękkich itp.). W tym przypadku diagnoza funkcjonalna oparta jest na podstawie testów funkcjonalnych, wywiadu, badania palpacyjnego, obserwacji. Coraz częściej poprzez badanie obrazowe RUSI (Rehabilitative Ultrasound Imaging). Ultrasonogram znacząco poszerza możliwości diagnostyczne fizjoterapeuty. Dodatkowo pomaga prowadzić rehabilitacje pod nadzorem głowicy przy skomplikowanych zaburzeniach i przypadkach. Obraz ultrasonograficzny stanowi biofeedbeck funkcjonalny.

Jeśli badanie funkcjonalne  wskaże uszkodzenie strukturalne (np. zerwanie więzadła, uszkodzenie łąkotki, złamanie) wtedy konieczne jest rozszerzenie diagnozy przez konsultacje u lekarza specjalisty.

Lekarz specjalista najczęściej poszerzy diagnostykę o jedno z dostępnych badań: RTG, MRI ( rezonansu magnetycznego), TK ( tomografia komputerowa). Obecnie najbardziej dokładne badanie bezinwazyjne narządu ruchu to badanie rezonansem magnetycznym czynnościowym (np. obraz dynamiczny pracy przepony).

Jeśli diagnostyka bezinwazyjna potwierdzi zmianę strukturalną a leczenie zachowawcze nie przyniesie określonego rezultatu  konieczne jest wykonanie zabiegu lub operacji .

Możliwe do uzyskania obrazy diagnostyczne stawu kolanowego .

RTG
RUSI
Obraz sekcyjny podłużny